top of page

Poradnik jak prawidłowo wejść i uczestniczyć

w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna

dla ulic z V części WZ ”

piątek 23.06.2022 godz.17:00,

miejsce: sala gimnastyczna Powiatowego Centrum Sportu przy ul. Klasztornej 9 w Raciborzu

Bardzo często wśród członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna jest powtarzany nieprawdziwy stereotyp. Niektórzy opowiadają, że nie chodzą na Walne Zgromadzenie Spółdzielni bo tam stoją ochroniarze i nie wpuszczają do środka. To nieprawda. Może się zdarzyć, że będą ochroniarze ale tylko dla dobra spółdzielców aby był porządek. Aby wejść na salę obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni należy mieć przy sobie tylko dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport). Tak samo zresztą postępujemy idąc na każde wybory powszechne do lokalu wyborczego. Przed wejściem pracownik Spółdzielni będzie tylko weryfikował na podstawie dokumentu tożsamości czy osoba, która chce wejść jest Członkiem Spółdzielni lub małżonkiem Członka Spółdzielni (od 2017 roku współmałżonek Członka Spółdzielni z mocy prawa jest automatycznie też Członkiem Spółdzielni). Na Walne Zgromadzenie może również wejść osoba która nie jest Członkiem Spółdzielni, ale za to jest pełnomocnikiem Członka Spółdzielni. Oznacza to, że jeżeli ktoś z Członków Spółdzielni nie ma czasu w danym dniu udać się na Walne Zgromadzenie to może pisemnie ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być jakakolwiek osoba dorosła, może to być np.: współmałżonek, sąsiad, ktoś znajomy, z rodziny, z przyjaciół lub ktokolwiek inny, przepisy prawa tego nie ograniczają. WAŻNE: każdy Członek Spółdzielni może pójść na Walne Zgromadzenie w jednym dniu i może głosować na nim dwa razy. Raz za siebie i równocześnie jako pełnomocnik innego Członka Spółdzielni, którego lokal znajduje się na ulicach przypisanych do danej części Walnego Zgromadzenia. Pamiętaj, pełnomocnikiem możesz być tylko jeden raz i jako pełnomocnik możesz reprezentować tylko jedną osobę. Członek Spółdzielni może pójść na dwie różne części Walnego Zgromadzenia. W jednym dniu może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i głosować w swoim imieniu a w innym dniu ponownie może pójść na Walne Zgromadzenie
i głosować na nim nie za siebie ale jako pełnomocnik innego Członka Spółdzielni. Ważne aby udać się na właściwą część Walnego Zgromadzenia zgodnie z przypisaniem ulic do poszczególnych części.

Jeżeli Ty i Twój współmałżonek zdecydujecie się na udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez pełnomocnika to pamiętaj, że jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Członka Spółdzielni. W związku
z powyższym pamiętaj, że każdy z małżonków musi upoważnić inną osobę. Jeżeli jako małżeństwo nie macie czasu oboje pójść na właściwą część Walnego Zgromadzenia to wystarczy, że pójdzie jeden z małżonków zabierając ze sobą pełnomocnictwo drugiego (żony/męża). W ten sposób małżonek odda głos za siebie i za współmałżonka.

Członek posiadający kilka praw do lokali na różnych ulicach, jest zobowiązany na 4 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia czyli najpóźniej do środy 15.06.2022 r. złożyć pisemne oświadczenie
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna przy ul. Wileńskiej 3, w której części Zgromadzenia weźmie udział.

Plotka na temat nie wpuszczania na Walne być może wzięła się właśnie z powyższego faktu, że ktoś miał dwa lokale na różnych osiedlach (np.: dwa lub więcej mieszkań na dwóch różnych osiedlach, mieszkanie i garaż na dwóch różnych osiedlach lub dwa lub więcej garaży na dwóch różnych osiedlach) i na 4 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia nie zgłosił pisemnie w Spółdzielni, który termin wybiera i to mógł być powód, że nie został wpuszczony na żadną z części Walnego Zgromadzenia.

Te regulacje są utrudnieniem, należy jednak szanować przepisy prawa.

Jeżeli to utrudnienie dotyczy również Ciebie to wytnij z niniejszej gazetki stronę „Oświadczenie o wyborze właściwej części Walnego Zgromadzenia”, z tej strony wytnij jedno z pięciu oświadczeń właściwe ze względu na Twoje miejsce zamieszkania i przypisany do niego właściwy dzień Walnego Zgromadzenia. Następnie wypełnij to oświadczenie i dostarcz je do Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wileńskiej 3 najpóźniej do środy 15.06.2022 r. Plotka o nie wpuszczaniu na Walne może też dotyczyć osoby, która przyszła na niewłaściwą część Walnego Zgromadzenia bo jej lokal jest na ulicy innej niż w danym dniu ulice przypisane do odpowiedniej części Walnego. Wystarczy wtedy aby osoba nie wpuszczona przyszła w inny dzień na właściwą część Walnego Zgromadzenia jeśli do tej pory jeszcze ta część Walnego się nie odbyła.

Miejce Walnego: sala gimnastyczna Powiatowego Centrum Sportu przy ul. Klasztornej 9 w Raciborzu

IMG-20220607-WA0016.jpg
IMG-20220607-WA0017.jpg
IMG-20220607-WA0022.jpg
bottom of page