top of page

Dlaczego Zarząd Spółdzielni kłamie?

Sprostowanie nieprawdziwych informacji rozsyłanych przez obecny Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna

Nazywam się Krzysztof Żychski, jestem liderem oddolnego ruchu Społeczności Mieszkańców Nowoczesna w Raciborzu. Chciałbym poinformować Państwa, że:
- zgłosiłem 21 kandydatów do nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni niezależnych od układów
- nikt z nas, wbrew insynuacjom obecnego Zarządu, nie jest dłużnikiem Spółdzielni
- każdy członek spółdzielni ma prawo udzielenia pełnomocnictwa bez procedury notarialnej.

Informuję, że w czwartek 31 marca 2022 roku oficjalnie zgłosiłem 21 osób, jako kandydatów do nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni. Odniosę się do nieprawdziwych treści pisma kolportowanego przez obecny Zarząd Spółdzielni. Treść pisma nosi znamiona pomówienia osób chcących kandydować do Rady Nadzorczej i osób, które poparły takie kandydatury jakoby działali oni na szkodę Spółdzielni w interesie nieokreślonego podmiotu z zamiarem zwolnienia go z jakichś zobowiązań finansowych względem Spółdzielni. Jest to oczywista nieprawda i zwykłe oszczerstwo wprost podpadające pod przestępstwo z art. 212 § 1 Kodeksu Karnego. Jako inspirator dokonania dobrych zmian w Spółdzielni oświadczam, że nie jestem dłużnikiem Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. Dłużnikami nie jest żaden z członków naszej 21 osobowej grupy kandydatów do Rady Nadzorczej. Przepisy prawa warunkują, że każda osoba chcąca kandydować do Rady Nadzorczej Spółdzielni musi złożyć oświadczenie, że ,,nie zalegam z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych”. Osobiście, jak i cała nasza grupa, takie oświadczenia już złożyłem w Spółdzielni. Kolejna nieprawdziwa teza zawarta w kolportowanym przez obecny Zarząd Spółdzielni piśmie dotyczy udzielania pełnomocnictw. Szanowni Spółdzielcy - udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Was podczas zgromadzenia to Wasze demokratyczne narzędzie, do którego macie pełne prawo. Obecny Zarząd Spółdzielni utrudnia Wam to prawo strasząc wyłudzeniami pełnomocnictw, jak również podając nieprawdziwe i bezprawne informacje, że pełnomocnictwo powinno zostać potwierdzone przez notariusza. Jest to bezczelne kłamstwo. Należy z całą stanowczością podkreślić, że zarówno w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” jak i w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawie Prawo Spółdzielcze w zakresie pełnomocnictwa Członka Spółdzielni udzielonego innej osobie do reprezentowania Członka w Walnym Zgromadzeniu została wprost przewidziana forma pisemna pod rygorem nieważności, a nie bardziej rygorystyczna forma z podpisem notarialnie poświadczonym. Podsumowując, to Wy sami decydujecie komu udzielić pełnomocnictwa bez konieczności poświadczenia notarialnego. Na sam koniec - nasuwa się ważne pytanie - kto zapłacił za druk i rozniesienie około 6,5 tysiąca sztuk pisma z nieprawdziwymi informacjami podpisanego przez Zarząd Nowoczesnej. Mam nadzieję, że koszty te pokryli z własnych prywatnych pieniędzy Członkowie obecnego Zarządu Nowoczesnej. Nie wyobrażam sobie, aby to było sfinansowane z pieniędzy Spółdzielców, bo nosiłoby to znamiona przestępstwa wyłudzenia pieniędzy z kasy Spółdzielców. Członkowie Spółdzielni powinni dowiedzieć się ile ich kosztowało wydrukowanie i kolportaż pisma Zarządu z dnia 30.03.2022r., którego celem była ochrona stanowisk podpisanych pod pismem Członków Zarządu Spółdzielni. Czy to nie jest prywata za pieniądze Spółdzielców? Za Wasze pieniądze?


                                                                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                                                                         Krzysztof Żychski

Str_2.jpg
bottom of page