top of page

Szanowni Spółdzielcy!

 

Realna zmiana funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna jest możliwa i prosta do przeprowadzenia. Wystarczy, że przyjdziesz na najbliższe Walne Zgromadzenie i weźmiesz aktywny udział w wyborach nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni, a w rezultacie osiągniesz:

- Obniżkę czynszów
/zdaj sobie sprawę, że mieszkasz w jednej z najdroższych spółdzielni w Polsce/

 

- Obniżenie pensji prezesa Spółdzielni co najmniej o 50%
  (obecnie mówi się, że zarabia około 50 000* miesięcznie)
/na tę horrendalną stawkę składasz się co miesiąc w czynszu/-

- Godne wynagrodzenie dla pracowników Spółdzielni
/doceniamy zaangażowanie pracowników i ich wkład w funkcjonowanie Spółdzielni
/

- Spółdzielczy „budżet obywatelski”
/Ty będziesz decydował na co wydać znaczącą część budżetu Spółdzielni/

- Jawny rejestr umów i faktur za usługi dla spółdzielni
/pełna kontrola i transparentność zawierania umów/

- Przetargi na wykonywanie usług dla spółdzielni – najlepsze ceny usług
/pełna transparentność wyboru wykonawców na zasadach rynkowych/

Ponadto:  
- poprawa bezpieczeństwa na osiedlach
- ułatwienia proceduralne i pomoc dla członków w załatwianiu spraw w administracji spółdzielni
- wybiegi dla czworonogów i stojaki dla rowerów
- kadencyjność sprawowania funkcji Prezesa Zarządu do maksymalnie 9 lat

Szanujemy postawę obecnego Pana Prezesa spółdzielni mieszkaniowej, szczególnie jego wytrwałość oraz niezłomność w pełnieniu tej funkcji. Trwa to już ponad 30 lat i 68 letni pan prezes zasługuje już na wymarzoną emeryturę, a Wy Spółdzielcy zasługujecie na nowe, profesjonalne zarządzanie Waszą spółdzielnią. Potrzebne jest gospodarskie podejście oraz wdrożenie rynkowych zachowań w funkcjonowaniu Spółdzielni. Nie jesteś tylko płacącym czynsze – jesteś właścicielem zasobów Spółdzielni i właśnie teraz możesz mieć wpływ na jej funkcjonowanie.  Zagłosuj i wybierz nowy, znacznie lepszy rozdział dla swojej Spółdzielni. Przyjdź na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, zagłosuj na nową Radę Nadzorczą a ona później dokona zmiany Prezesa Zarządu. To umożliwi wprowadzanie dalszych zmian zmierzających do obniżenia czynszów i osiągnięcie innych korzystnych dla Spółdzielców celów.

Poniżej znajdziesz więcej szczegółów:

Apel do Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna

 

Drożyzna pustoszy nasze portfele. Czynsze naszych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna są bardzo wysokie. Nie wiadomo co robić, czy dalej biernie się temu przyglądać czy zrobić coś wreszcie aby obniżyć koszty opłat za lokale. Postanowiliśmy zakończyć bierność. Chcemy poczynić realne działania, których celem będzie obniżenie kosztów opłat za lokale. Dlatego jako „Społeczność Nowoczesna” chcemy dokonać korzystnych zmian w zarządzaniu Spółdzielnią Mieszkaniową, których owocem będzie obniżenie opłat za lokale i inne korzyści dla wszystkich Członków:

1. Wprowadzimy racjonalizację działania Spółdzielni i racjonalizację wydatków Spółdzielni co doprowadzi do obniżki czynszów.

2. Obniżymy pensję Prezesa Spółdzielni o co najmniej 50%. Obecnie mówi się, że Prezes zarabia miesięcznie około 50.000* a Prezydent Polski Pan Andrzej Duda zarabia miesięcznie około 25.000 zł!?

3. Zaproponujemy godne wynagrodzenia dla pracowników Spółdzielni.

4. Wprowadzimy przetargi jawne i ogólnodostępne na wydatki Spółdzielni.

5. Wprowadzimy jawny i łatwo dostępny dla Członków Spółdzielni rejestr umów i faktur na wszystkie wydatki.

6. Wprowadzimy kadencyjność sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni do maksymalnie 9 lat. Kadencyjność zapobiega powstawaniu patologicznych zjawisk: nepotyzmu, korupcji, wypalenia zawodowego, skostnieniu w zarządzaniu, zahamowania rozwoju.

7. Wprowadzimy ułatwienia proceduralne i pomoc dla Członków w załatwianiu spraw w Administracji Spółdzielni.

8. Wprowadzimy spółdzielczy „budżet obywatelski” aby bezpośrednio spółdzielcy sami decydowali o różnych inwestycjach. Podobne „Budżety obywatelskie” w samorządach bardzo się sprawdziły.

9. Poprawimy bezpieczeństwo na osiedlach.

10. Zwiększymy ilość miejsc parkingowych i garaży.

11. Zwiększymy ilość wybiegów dla czworonogów  i stojaków dla rowerów.

Niniejszym pragniemy podziękować obecnemu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna panu Tadeuszowi Wojnarowi za wieloletni trud i wytrwałość w sprawowaniu funkcji Prezesa, niezależnie od efektów. Pan Tadeusz Wojnar urodził się w 1954 r. więc ma obecnie 68 lat.  Nabył uprawnienia emerytalne już 3 lata temu, dlatego też należy mu się zasłużony odpoczynek. Pan Tadeusz Wojnar został Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna już w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Sprawuje nieprzerwanie tę funkcję już ponad 30 lat. Przez ostatnie trzy dekady świat się bardzo zmienił, zmieniły się również metody zarządzania i komunikacji, wzrosła świadomość społeczna i prawna Polaków. Te i wiele innych czynników powodują, że chcemy mieć realny wpływ na kształtowanie środowiska w którym żyjemy. Chcemy decydować o kierunkach funkcjonowania i rozwoju naszej Spółdzielni. To My Członkowie Spółdzielni jesteśmy jej właścicielami i to My co miesiąc wnosząc opłaty tworzymy jej kapitał, to Nasza wola powinna być celem działania organów podległych takich jak Rada Nadzorcza Spółdzielni czy Zarząd Spółdzielni. Naszej Spółdzielni dla obniżenia kosztów potrzebna jest nowa energia, nowe wizje, nowe koncepcje, dlatego nasza „Społeczność Nowoczesna”  proponuje naszego lidera pana Krzysztofa Żychskiego jako kandydata na nowego Prezesa Zarządu Spółdzielni. Proponujemy Członkom Spółdzielni na najbliższym kwietniowym Walnym Zgromadzeniu wybranie nowych 21 członków Rady Nadzorczej. Obecnej Radzie Nadzorczej kończy się w tym roku jej 3 letnia kadencja, dlatego w programie najbliższego Walnego Zgromadzenia przewidziane są wybory nowej Rady Nadzorczej. Nasza „Społeczność Nowoczesna”  przedstawia Członkom Spółdzielni 21 nowych kandydatów do Rady Nadzorczej. Kandydaci ci podzielają naszą wizję dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółdzielni i Zarządzie Spółdzielni, które doprowadzą do obniżenia kosztów i innych korzyści opisanych na wstępie. Mając na uwadze dbałość o nasze wspólne dobro zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna do skorzystania z przysługujących nam praw poprzez udział w Walnym Zgromadzeniu i zagłosowanie na naszych 21 kandydatów do nowej Rady Nadzorczej. Ta nowa Rada Nadzorcza, jeżeli otrzyma poparcie Członków Spółdzielni w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu, zobowiązuje się wypełnić powyżej złożone deklaracje.

*- z oficjalnych danych wynika, iż Prezes w 2013 roku zarabiał 17-krotność minimalnej pensji co szacowane w dzisiejszych czasach przekładałoby się na kwotę 53.866 zł.

bottom of page